Ekumenický2. Mojžišova21,5

2. Mojžišova 21:5

Exodus

Keď však ot­rok vý­slov­ne vy­hlási: Obľúbil som si svoj­ho pána, svoju manžel­ku a svoje deti, nech­cem odísť na slobodu,


Verš v kontexte

4 Ak mu však ženu dal pán a tá porodila synov a dcéry, žena a deti pat­ria pánovi a on odíde sám. 5 Keď však ot­rok vý­slov­ne vy­hlási: Obľúbil som si svoj­ho pána, svoju manžel­ku a svoje deti, nech­cem odísť na slobodu, 6 vtedy ho jeho pán pred­vedie pred Boha, totiž pri­vedie ho k dverám alebo k verajam, jeho pán mu pre­pich­ne ucho šid­lom a on mu zo­stane navždy ot­rokom.

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale keby po­vedal sluha: Milujem svoj­ho pána, svoju ženu a svojich synov, ne­vyj­dem slobod­ný.

Evanjelický

5 Ak však ot­rok vy­hlási: Milujem svoj­ho pána i svoju ženu, i svojich synov a ne­odídem na slobodu,

Ekumenický

5 Keď však ot­rok vý­slov­ne vy­hlási: Obľúbil som si svoj­ho pána, svoju manžel­ku a svoje deti, nech­cem odísť na slobodu,

Bible21

5 Jest­liže ale ot­rok pro­hlásí: ‚­Mi­lu­ji svého pá­na, svou ženu a své sy­ny, ne­chci ode­jít na svobodu,‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček