Ekumenický2. Mojžišova21,19

2. Mojžišova 21:19

Exodus

ne­skôr vstane a môže chodiť po­von­ku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému na­hradiť straty a za­platiť mu liečenie.


Verš v kontexte

18 Keď sa muži po­hádajú a jeden druhého ud­rie kameňom alebo päsťou tak, že nezom­rie, no ostane pri­pútaný na lôžko, ale 19 ne­skôr vstane a môže chodiť po­von­ku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému na­hradiť straty a za­platiť mu liečenie. 20 Toho, kto svoj­ho ot­roka alebo svoju ot­rokyňu ud­rie palicou tak, že mu pod rukami zo­mrie, musí pos­tih­núť po­msta.

späť na 2. Mojžišova, 21

Príbuzné preklady Roháček

19 ak potom vstane a bude chodiť von­ku o svojej palici, bude bez viny ten, kto uderil, len že dá to, čo stálo jeho ležanie, a po­stará sa o to, aby bol cel­kom vy­hojený.

Evanjelický

19 a ak vstane a chodí po von­ku o palici, tak ten, čo ho ud­rel, bude bez tres­tu, len na­hradí, čo onen za­meškal, a musí ho dať liečiť.

Ekumenický

19 ne­skôr vstane a môže chodiť po­von­ku s palicou, páchateľ bude bez viny, no musí poškodenému na­hradiť straty a za­platiť mu liečenie.

Bible21

19 a po­tom vstane a bude moci cho­dit venku o ho­li, bude ten, kdo ho udeřil, zpro­štěn tre­s­tu. Uhradí mu jen ušlý zisk a nákla­dy na léčení.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček