Ekumenický2. Mojžišova20,9

2. Mojžišova 20:9

Exodus

Šesť dní budeš pracovať a konať všet­ku svoju prácu.


Verš v kontexte

8 Pamätaj na deň sobot­ného od­počin­ku, že ho máš svätiť! 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všet­ku svoju prácu. 10 Sied­my deň je sobot­ný od­počinok pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

9 Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.

Evanjelický

9 Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu,

Ekumenický

9 Šesť dní budeš pracovať a konať všet­ku svoju prácu.

Bible21

9 Šest dní bu­deš pracovat a dělat všech­nu svou práci,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček