Ekumenický2. Mojžišova20,11

2. Mojžišova 20:11

Exodus

Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho.


Verš v kontexte

10 Sied­my deň je sobot­ný od­počinok pre Hos­podina, tvoj­ho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. 11 Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho. 12 Cti svoj­ho otca a svoju mat­ku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Boh!

späť na 2. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo šesť dní činil Hos­podin nebesia a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a od­počinul sied­meho dňa. Pre­to požeh­nal Hos­podin deň soboty a po­svätil ho.

Evanjelický

11 lebo za šesť dní utvoril Hos­podin nebesá i zem, more i všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval; pre­to Hos­podin požeh­nal deň sviatočného od­počin­ku a po­svätil ho!

Ekumenický

11 Veď Hos­podin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všet­ko, čo je v nich, a sied­my deň od­počíval. Pre­to Hos­podin požeh­nal deň sobot­ného od­počin­ku a po­svätil ho.

Bible21

11 V šesti dnech to­tiž Hos­po­din uči­nil nebe i ze­mi, moře a všech­no, co je v nich, ale sedmého dne odpoči­nul. Pro­to Hos­po­din požeh­nal so­botní den a po­svě­til jej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček