Ekumenický2. Mojžišova2,7

2. Mojžišova 2:7

Exodus

Vtedy sa jeho ses­tra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť za­volať doj­ku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?


Verš v kontexte

6 a keď ho ot­vorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a po­vedala: Toto je chlapec z hebrejských detí! 7 Vtedy sa jeho ses­tra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť za­volať doj­ku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila? 8 Faraónova dcéra jej od­povedala: Choď! Dievča šlo a za­volalo mat­ku dieťaťa.

späť na 2. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 A jeho ses­tra po­vedala dcére fara­onovej: Či mám ísť a za­volať ti ženu doj­ku, z heb­rej­ských žien, aby ti odchovala dieťa?

Evanjelický

7 Tu po­vedala jeho ses­tra faraónovej dcére: Ne­mám ísť za­volať doj­ku z heb­rej­ských žien, ktorá by ti dieťa kojila?

Ekumenický

7 Vtedy sa jeho ses­tra spýtala faraónovej dcéry: Mám ti ísť za­volať doj­ku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?

Bible21

7 Teh­dy k fa­rao­nově dceři přistou­pi­la jeho sest­ra s otázkou: „Mám ti z hebrej­ských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček