Ekumenický2. Mojžišova2,25

2. Mojžišova 2:25

Exodus

Zhliadol na synov Iz­raela a vzal to na vedomie.


Verš v kontexte

23 Po dl­hšom čase egypt­ský kráľ zo­mrel. Iz­raeliti však stále stenali a kričali pod ťar­chou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vy­stupovalo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jákobom. 25 Zhliadol na synov Iz­raela a vzal to na vedomie.

späť na 2. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 A Bôh videl synov Iz­raelových a Bôh zvedel.

Evanjelický

25 I po­hliadol Boh na Iz­rael­cov a dal sa im po­znať.

Ekumenický

25 Zhliadol na synov Iz­raela a vzal to na vedomie.

Bible21

25 Bůh po­hlé­dl na syny Iz­rae­le. Bůh ro­zuměl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček