Ekumenický2. Mojžišova18,7

2. Mojžišova 18:7

Exodus

Mojžiš vy­šiel v ústrety svoj­mu tesťovi, po­klonil sa mu a po­boz­kal ho. Vzájom­ne si zaželali po­koj a vošli do stanu.


Verš v kontexte

6 Od­kázal Mojžišovi: Ja, tvoj tesť Jit­ro, pri­chádzam k tebe s tvojou ženou i s obidvoma jej syn­mi. 7 Mojžiš vy­šiel v ústrety svoj­mu tesťovi, po­klonil sa mu a po­boz­kal ho. Vzájom­ne si zaželali po­koj a vošli do stanu. 8 Po­tom Mojžiš vy­rozp­rával svoj­mu tesťovi všet­ko, čo Hos­podin urobil faraónovi a Egypťanom pre Iz­rael, ako aj o všetkých stras­tiach, s ktorými sa stret­li na ces­te, a ako ich Hos­podin vy­slobodil.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Vtedy vy­šiel Mojžiš vús­trety svoj­mu svok­rovi a po­kloniac sa boz­kal ho, a pýtali sa druh druha, jako sa má, a vošli do stánu.

Evanjelický

7 Tu vy­šiel Mojžiš oproti svoj­mu tesťovi, po­klonil sa a po­boz­kal ho. Po­tom sa pýtali jeden druhého, ako sa majú a vošli do stanu.

Ekumenický

7 Mojžiš vy­šiel v ústrety svoj­mu tesťovi, po­klonil sa mu a po­boz­kal ho. Vzájom­ne si zaželali po­koj a vošli do stanu.

Bible21

7 Mo­jžíš vy­šel své­mu tchánovi vstříc, poklo­nil se a po­lí­bil ho. Když se je­den druhého vy­pta­li, jak se jim daří, veš­li do stanu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček