Ekumenický2. Mojžišova18,14

2. Mojžišova 18:14

Exodus

Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?


Verš v kontexte

13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. 14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť? 15 Mojžiš od­povedal tesťovi: Pre­tože ľud pri­chádza ku mne do­pytovať sa na Božie roz­hod­nutie.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď videl svokor Mojžišov všet­ko, čo koná ľudu, po­vedal: Aká je toto vec, ktorú ty konáš ľudu? Prečo ty sedíš sám a všetok ľud stojí nad tebou od rána až do večera?

Evanjelický

14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Čo to ty všet­ko robíš pre ľud? Prečo za­sadáš sám a všetok ľud stojí pred tebou od rána do večera?

Ekumenický

14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?

Bible21

14 Když Mo­jžíšův tchán vi­děl, co všech­no Mo­jžíš dělá pro lid, ře­kl: „Co to s li­dem děláš? Pro­č ty sám sedíš a vše­chen lid sto­jí od rá­na do veče­ra před tebou?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček