Ekumenický2. Mojžišova18,13

2. Mojžišova 18:13

Exodus

Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.


Verš v kontexte

12 Po­tom Mojžišov tesť Jit­ro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všet­ci starší Iz­raela prišli, aby sa zúčast­nili spolu s Mojžišom na obet­nej hos­tine pred Bohom. 13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera. 14 Keď Mojžišov tesť videl, čo všet­ko robí pre ľud, po­vedal: Prečo to robíš pre ľud? Prečo tu sedíš sám a všetok ľud tu musí od rána do večera stáť?

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa na druhý deň, že sad­nul Mojžiš, aby súdil ľud, a ľud stál nad Mojžišom od rána až do večera.

Evanjelický

13 Na druhý deň Mojžiš za­sadol, aby súdil ľud; ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.

Ekumenický

13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.

Bible21

13 Druhého dne se Mo­jžíš po­sa­dil, aby sou­dil lid, a lid stál před ním od rá­na až do veče­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček