Ekumenický2. Mojžišova18,12

2. Mojžišova 18:12

Exodus

Po­tom Mojžišov tesť Jit­ro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všet­ci starší Iz­raela prišli, aby sa zúčast­nili spolu s Mojžišom na obet­nej hos­tine pred Bohom.


Verš v kontexte

11 Teraz som po­znal, že Hos­podin je väčší než všet­ci bohovia. Stalo sa to, lebo sa po­vyšovali nad vás. 12 Po­tom Mojžišov tesť Jit­ro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všet­ci starší Iz­raela prišli, aby sa zúčast­nili spolu s Mojžišom na obet­nej hos­tine pred Bohom. 13 Na druhý deň si Mojžiš sadol, aby súdil ľud, a ľud stál pred Mojžišom od rána do večera.

späť na 2. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A Jet­ro, svokor Mojžišov, vzal zápal a bit­né obeti a obetoval Bohu, a prišiel Áron a všet­ci starší Iz­raelovi, aby jed­li chlieb so svok­rom Mojžišovým pred Bohom.

Evanjelický

12 Po­tom Mojžišov tesť Jet­ro priniesol spaľovanú a zábit­nú obeť Bohu; prišiel i Áron a všet­ci starší Iz­raela, aby s Mojžišovým tesťom jed­li pred Bohom.

Ekumenický

12 Po­tom Mojžišov tesť Jit­ro priniesol Bohu spaľovanú obetu i obety s hostinou. Áron a všet­ci starší Iz­raela prišli, aby sa zúčast­nili spolu s Mojžišom na obet­nej hos­tine pred Bohom.

Bible21

12 Mo­jžíšův tchán Jet­ro pak při­ne­sl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní ho­dy. Přišel také Áron a všich­ni iz­rae­lští stařeši­nové a hodova­li s Mo­jžíšovým tchánem před Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček