Ekumenický2. Mojžišova17,2

2. Mojžišova 17:2

Exodus

Ľud sa do­stal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš im po­vedal: Prečo ma ob­viňujete; prečo po­kúšate Hos­podina?


Verš v kontexte

1 Celá po­spolitosť Iz­raelitov sa podľa príkazu Hos­podina uberala z púšte Sín z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v Refídime, ale ľud ne­mal pit­nú vodu. 2 Ľud sa do­stal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš im po­vedal: Prečo ma ob­viňujete; prečo po­kúšate Hos­podina? 3 Ľud, ktorý tr­pel smädom, re­ptal proti Mojžišovi a hovoril: Prečo si nás vy­viedol z Egypta? Pre­to, aby si nás, našich synov i stáda umoril smädom?

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre­to sa vadil ľud s Mojžišom, a vraveli: Daj­te nám vody, aby sme pili! A Mojžiš im po­vedal: P­rečo sa vadíte so mnou? P­rečo pokúšate Hos­podina?

Evanjelický

2 Ľud sa hádal s Mojžišom: Daj­te nám vodu, aby sme sa na­pili. Mojžiš im od­povedal: Prečo sa so mnou hádate, prečo po­kúšate Hos­podina?

Ekumenický

2 Ľud sa do­stal do sporu s Mojžišom. Naliehal naňho: Daj nám vodu, chceme piť! Mojžiš im po­vedal: Prečo ma ob­viňujete; prečo po­kúšate Hos­podina?

Bible21

2 Za­ča­li tedy na Mo­jžíše do­tírat: „­Dej­te nám vo­du, ať má­me co pít!“ Mojžíš jim ře­kl: „Pro­č na mě do­tírá­te? Pro­č pokouší­te Hospodina?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček