Ekumenický2. Mojžišova17,10

2. Mojžišova 17:10

Exodus

Jozua urobil, ako mu pri­kázal Mojžiš a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vy­stúpili na vr­chol pahor­ku.


Verš v kontexte

9 Mojžiš roz­kázal Jozu­ovi: Vy­ber mužov a bojuj proti Amálekovi. Ja sa zaj­tra po­stavím na vr­chol pahor­ku s Božou palicou v ruke. 10 Jozua urobil, ako mu pri­kázal Mojžiš a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vy­stúpili na vr­chol pahor­ku. 11 Kým mal Mojžiš zdvi­hnuté ruky, víťazil Iz­rael; len čo ruky spus­til, víťazil Amálek.

späť na 2. Mojžišova, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jozua urobil tak, ako mu po­vedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vy­šli na vrch toho brehu.

Evanjelický

10 Józua urobil, ako mu pri­kázal Mojžiš, a bojoval s Amálékom; Mojžiš, Áron a Chúr vy­stúpili na pahorok.

Ekumenický

10 Jozua urobil, ako mu pri­kázal Mojžiš a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vy­stúpili na vr­chol pahor­ku.

Bible21

10 Jo­zue udělal, jak mu Mo­jžíš ře­kl, a bo­joval s Amale­kem. Mo­jžíš, Áron a Hur za­tím vy­stou­pi­li na vr­chol pahorku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček