Ekumenický2. Mojžišova16,5

2. Mojžišova 16:5

Exodus

Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni.


Verš v kontexte

4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vy­chádza a na­berie si, koľko bude každý deň po­trebovať. Tým ho vy­skúšam, či sa bude správať podľa môj­ho zákona, alebo nie. 5 Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni. 6 Mojžiš a Áron po­vedali všet­kým Iz­raelitom: Večer po­znáte, že to bol Hos­podin, kto vás vy­viedol z Egypta,

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A bude v šies­ty deň, že si pri­pravia to, čo donesú, a bude toho dvakrát toľko jako toho, čo inokedy sberajú deň ako deň.

Evanjelický

5 Keď budú na šies­ty deň pri­pravovať, čo donesú, bude toho dvak­rát toľko, čo naz­bierajú inokedy za deň.

Ekumenický

5 Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni.

Bible21

5 Až bu­dou šestého dne připravovat, co při­nes­li, ukáže se, že je toho dva­krát více, než ko­lik na­sbírají každý den.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček