Ekumenický2. Mojžišova16,4

2. Mojžišova 16:4

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vy­chádza a na­berie si, koľko bude každý deň po­trebovať. Tým ho vy­skúšam, či sa bude správať podľa môj­ho zákona, alebo nie.


Verš v kontexte

3 Iz­raeliti im hovorili: Radšej sme moh­li po­mrieť Hos­podinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hr­n­coch mäsa a najed­li sme sa chleba do sýtos­ti. Vy ste nás však vy­vied­li na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vy­hubili hladom. 4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vy­chádza a na­berie si, koľko bude každý deň po­trebovať. Tým ho vy­skúšam, či sa bude správať podľa môj­ho zákona, alebo nie. 5 Na šies­ty deň si naz­bierajú a pri­pravia dvak­rát toľko než v iné dni.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

4 V­tedy riekol Hos­podin Mojžišovi: Hľa, učiním to, aby vám pršal chlieb z neba, a ľud vy­j­de a vše nasberá toľko, koľko mu kedy bude treba na deň, aby som ho zkúsil, či bude chodiť v mojom zákone a či nie.

Evanjelický

4 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Hľa, ako dážď dám vám chlieb z neba; ľud nech vy­chádza a den­ne naz­biera, koľko po­trebuje na deň, aby som ho vy­skúšal, či bude chodiť podľa môj­ho zákona, a či nie.

Ekumenický

4 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vy­chádza a na­berie si, koľko bude každý deň po­trebovať. Tým ho vy­skúšam, či sa bude správať podľa môj­ho zákona, alebo nie.

Bible21

4 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Hle, ne­chám na vás pršet chléb z ne­be! Lid bude každý den vy­cházet a sbírat, ko­lik po­tře­bují na ten den. Vy­zkouším, zda bu­dou žít pod­le mých po­kynů, či niko­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček