Ekumenický2. Mojžišova16,36

2. Mojžišova 16:36

Exodus

Ómer je desatina éfy.


Verš v kontexte

34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 35 Iz­raeliti jed­li man­nu štyrid­sať rokov, kým ne­prišli do krajiny, v ktorej sa mali usíd­liť. Jedávali man­nu, kým ne­prišli k hraniciam Kanaánu. 36 Ómer je desatina éfy.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

36 A omer je desatinou efy.

Evanjelický

36 Ómer je desatina éfy.

Ekumenický

36 Ómer je desatina éfy.

Bible21

36 (Omer je deseti­na efy.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček