Ekumenický2. Mojžišova16,34

2. Mojžišova 16:34

Exodus

Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.


Verš v kontexte

33 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi džbán, na­syp doň pl­ný ómer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby sa za­chovala pre vaše po­kolenia. 34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 35 Iz­raeliti jed­li man­nu štyrid­sať rokov, kým ne­prišli do krajiny, v ktorej sa mali usíd­liť. Jedávali man­nu, kým ne­prišli k hraniciam Kanaánu.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná.

Evanjelický

34 Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

34 A tak jej Áron po­stavil před Tru­hlou svě­de­ctví, aby to bylo uchováno, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček