Ekumenický2. Mojžišova16,32

2. Mojžišova 16:32

Exodus

Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta.


Verš v kontexte

31 Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč. 32 Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta. 33 Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi džbán, na­syp doň pl­ný ómer man­ny a ulož ju pred Hos­podinom, aby sa za­chovala pre vaše po­kolenia.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

32 A Mojžiš po­vedal: Toto je to, čo roz­kázal Hos­podin: Na­plň ňou mieru omer, aby bola za­chovaná pre vaše budúce pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vám dával jesť na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypt­skej zeme.

Evanjelický

32 Nato Mojžiš po­vedal: Toto je, o čom pri­kázal Hos­podin: Na­plň tým ómer a nech sa to za­chová pre vaše po­kolenia, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vy­viedol z Egyp­ta.

Ekumenický

32 Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta.

Bible21

32 Mo­jžíš ře­kl: „Hos­po­din přikázal to­to: Naber toho je­den omer, ať je to uchováno pro všech­na vaše poko­lení. Ať vi­dí pokrm, jímž jsem vás kr­mil na pouš­ti, když jsem vás vy­ve­dl z Egypta.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček