Ekumenický2. Mojžišova16,31

2. Mojžišova 16:31

Exodus

Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč.


Verš v kontexte

30 Ľud teda sied­my deň od­počíval. 31 Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč. 32 Mojžiš po­vedal: Hos­podin pri­kázal toto: Na­plň man­nou ómer, aby sa za­chovala pre vaše budúce po­kolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vy­viedol z Egypta.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 A dom Iz­raelov na­zval meno toho ­chleba manna, ktorá bola jako korian­drové semeno, biela, a jej chuť bola jako koláč s medom.

Evanjelický

31 Iz­rael­ci to na­zvali man­nou, ktorá bola biela ako korian­drové semeno a chutila ako koláč s medom.

Ekumenický

31 Tomu po­kr­mu dali Iz­raeliti meno man­na. Bol biely ako korian­drové semeno a chutil ako medový koláč.

Bible21

31 Dům Iz­rae­le pak ten pokrm na­zval ma­na. Byl jako se­meno ko­ri­a­n­d­ru, bílý, a chutnal jako medový ko­láč.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček