Ekumenický2. Mojžišova16,29

2. Mojžišova 16:29

Exodus

Po­zrite, Hos­podin vám dal deň sobot­ného od­počin­ku. Pre­to vám šies­ty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zo­stane tam, kde je. Sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta.


Verš v kontexte

28 Vtedy Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Do­kedy mi budete od­porovať a nebudete za­chovávať moje príkazy a zákony? 29 Po­zrite, Hos­podin vám dal deň sobot­ného od­počin­ku. Pre­to vám šies­ty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zo­stane tam, kde je. Sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta. 30 Ľud teda sied­my deň od­počíval.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

29 Vidz­te, že Hos­podin vám dal sobotu; pre­to vám dáva v šies­ty deň chleba na dva dni. Seďte každý tam, kde ktorý ste. Nech ni­kto ne­vychádza v sied­my deň zo svoj­ho mies­ta.

Evanjelický

29 Po­zrite sa, Hos­podin vám dal deň sviatočného od­počin­ku, pre­to vám dáva na šies­ty deň chlieb na dva dni; nech každý zo­stane doma, na sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta.

Ekumenický

29 Po­zrite, Hos­podin vám dal deň sobot­ného od­počin­ku. Pre­to vám šies­ty deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zo­stane tam, kde je. Sied­my deň nech ni­kto ne­vychádza zo svoj­ho mies­ta.

Bible21

29 Ne­chápete, že vám so­bo­tu dal Hos­po­din? Pro­to vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaň­te, kde jste. V sedmý den ať nikdo nevychází.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček