Ekumenický2. Mojžišova16,19

2. Mojžišova 16:19

Exodus

Mojžiš im po­vedal: Nech si z toho ni­kto ne­od­kladá na ráno!


Verš v kontexte

18 Po­tom od­meriavali ómerom. Ten, kto naz­bieral mnoho, ne­mal nad­bytok. Kto naz­bieral málo, ne­mal nedos­tatok. Každý naz­bieral toľko, koľko po­treboval. 19 Mojžiš im po­vedal: Nech si z toho ni­kto ne­od­kladá na ráno! 20 Nie­ktorí však Mojžiša ne­pos­lúch­li a niečo si ponechali na ráno. Sčer­vivelo im to a za­páchalo. Mojžiš sa na nich roz­hneval.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

19 A Mojžiš im po­vedal: Nech ni­kto nenecháva z toho do rána.

Evanjelický

19 Po­tom im Mojžiš po­vedal: Nech z toho ni­kto nenecháva zvyšok na ráno.

Ekumenický

19 Mojžiš im po­vedal: Nech si z toho ni­kto ne­od­kladá na ráno!

Bible21

19 Mo­jžíš jim ře­kl: „Ať si z toho nikdo nene­chává na zítřek!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček