Ekumenický2. Mojžišova16,17

2. Mojžišova 16:17

Exodus

Iz­raeliti tak aj urobili; nie­kto naz­bieral viac, iný menej.


Verš v kontexte

16 Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu. 17 Iz­raeliti tak aj urobili; nie­kto naz­bieral viac, iný menej. 18 Po­tom od­meriavali ómerom. Ten, kto naz­bieral mnoho, ne­mal nad­bytok. Kto naz­bieral málo, ne­mal nedos­tatok. Každý naz­bieral toľko, koľko po­treboval.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

17 A synovia Iz­raelovi urobili tak a na­sberali kto viacej, kto menej.

Evanjelický

17 Iz­rael­ci urobili tak; naz­bierali jeden viacej, druhý menej.

Ekumenický

17 Iz­raeliti tak aj urobili; nie­kto naz­bieral viac, iný menej.

Bible21

17 Synové Iz­rae­le tak tedy uči­ni­li a na­sbíra­li někdo více, někdo méně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček