Ekumenický2. Mojžišova16,16

2. Mojžišova 16:16

Exodus

Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.


Verš v kontexte

15 Keď to Iz­raeliti videli, jeden druhého sa pýtali: Čo je to? Ne­vedeli totiž, čo to je. Mojžiš im po­vedal: To je chlieb, ktorý vám dáva Hos­podin ako po­krm. 16 Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu. 17 Iz­raeliti tak aj urobili; nie­kto naz­bieral viac, iný menej.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 Toto je to, čo pri­kázal Hos­podin: Sberaj­te z toho každý toľko, koľko kto zjie, mieru omer na hlavu, podľa počtu vašich duší; každý z vás pre toho, kto je v jeho stáne, vez­mete.

Evanjelický

16 To je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Zbieraj­te z toho každý, koľko kto zje, ómer na osobu; každý si na­ber­te podľa počtu duší, ktoré máte v stane.

Ekumenický

16 Toto je to, o čom Hos­podin pri­kázal: Nech si každý naz­biera toľko, koľko po­trebuje na jedenie. Každý si na­berie podľa počtu osôb v stane, ómer na osobu.

Bible21

16 Hos­po­din přikázal to­to: ‚Na­sbírej­te si, ko­lik kdo po­tře­buje k jídlu, omer na oso­bu. Vez­mě­te pro každého, koho má­te ve stanu.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček