Ekumenický2. Mojžišova16,12

2. Mojžišova 16:12

Exodus

Počul som re­ptanie Iz­raelitov. Oznám im: Pod­večer sa najete mäsa a ráno sa na­sýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin, váš Boh.


Verš v kontexte

11 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 12 Počul som re­ptanie Iz­raelitov. Oznám im: Pod­večer sa najete mäsa a ráno sa na­sýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin, váš Boh. 13 Keď na­stal večer, prileteli pre­pelice a po­kryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora na­padaná rosa.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

12 Počul som re­ptania synov Iz­raelových. Hovor im a po­vedz: Pred večerom budete jesť mäso a ráno sa na­sýtite chleba, aby ste vedeli, že ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

12 Počul som re­ptanie Iz­rael­cov; po­vedz im toto: Pod­večer budete jesť mäso a vždy ráno sa na­sýtite chlebom a spoz­náte, že ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

12 Počul som re­ptanie Iz­raelitov. Oznám im: Pod­večer sa najete mäsa a ráno sa na­sýtite chlebom, aby ste vedeli, že ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

12 „S­lyšel jsem re­ptání synů Iz­rae­le. Řekni jim: ‚Za sou­mra­ku bu­dete jíst maso a ráno se na­sytí­te chle­bem, abys­te po­zna­li, že já jsem Hos­po­din, váš Bůh.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček