Ekumenický2. Mojžišova15,25

2. Mojžišova 15:25

Exodus

On volal k Hospodinovi a Hos­podin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda oslad­la. Tam dal Hos­podin ľudu ustanovenie a práv­ne pred­pisy, tam ho skúšal.


Verš v kontexte

24 Ľud re­ptal proti Mojžišovi: Čo budeme piť? 25 On volal k Hospodinovi a Hos­podin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda oslad­la. Tam dal Hos­podin ľudu ustanovenie a práv­ne pred­pisy, tam ho skúšal. 26 Po­vedal: Ak budeš na­ozaj po­slúchať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správ­ne, ak po­slúch­neš jeho príkazy a za­chováš všet­ky jeho ustanovenia, nedopus­tím na teba nijakú chorobu, akú som do­pus­til na Egypťanov, lebo ja, Hos­podin, som tvoj lekár.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

25 A Mojžiš kričal k Hos­podinovi; a Hos­podin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala slad­kou. Tam mu vy­dal ustanovenie a súd a tam ho zkúsil.

Evanjelický

25 I volal k Hos­podinovi o po­moc a Hos­podin mu ukázal drevo; on ho hodil do vody a vody oslad­li. Tam dal ľudu ustanovenie i práv­ne pred­pisy a tam ho skúšal.

Ekumenický

25 On volal k Hospodinovi a Hos­podin mu ukázal drevo. Keď ho hodil do vody, voda oslad­la. Tam dal Hos­podin ľudu ustanovenie a práv­ne pred­pisy, tam ho skúšal.

Bible21

25 Mo­jžíš tedy vo­lal k Hos­po­di­nu a Hos­po­din mu ukázal kus dře­va. Když jej ho­dil do vo­dy, voda zesládla. Tam dal Hos­po­din lidu us­tano­vení a řád a tam jej vy­zkoušel.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček