Ekumenický2. Mojžišova15,22

2. Mojžišova 15:22

Exodus

Po­tom od­išiel Mojžiš s Izraelitmi od Čer­veného mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.


Verš v kontexte

21 Mir­jam im pred­spevovala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil! Koňa i jeho jazd­ca zmietol do mora. 22 Po­tom od­išiel Mojžiš s Izraelitmi od Čer­veného mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli. 23 Došli do Máry, no vodu z Máry ne­moh­li piť, lebo bola hor­ká. Pre­to sa volá Mára.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy rušal Mojžiš Iz­raela od Čer­veného mora, a vy­šli na púšť Šúr a išli tri dni tou púšťou a nenašli vody.

Evanjelický

22 Po­tom sa po­hol Mojžiš s Iz­raelom od Čer­veného mora a vy­šli na púšť Šúr; tri dni šli po púšti a nenašli vodu.

Ekumenický

22 Po­tom od­išiel Mojžiš s Izraelitmi od Čer­veného mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.

Bible21

22 Když Mo­jžíš od­ve­dl Iz­rael od Rudého moře, vy­da­li se k pouš­ti Šur. Tři dny šli pouští, aniž nalez­li vo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček