Ekumenický2. Mojžišova15,21

2. Mojžišova 15:21

Exodus

Mir­jam im pred­spevovala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil! Koňa i jeho jazd­ca zmietol do mora.


Verš v kontexte

20 Prorokyňa Mir­jam, Áronova ses­tra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všet­ky ženy, tan­covali a bub­novali. 21 Mir­jam im pred­spevovala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil! Koňa i jeho jazd­ca zmietol do mora. 22 Po­tom od­išiel Mojžiš s Izraelitmi od Čer­veného mora. Prišli na púšť Šúr. Tri dni putovali púšťou, ale vodu nenašli.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

21 A Mária im od­povedala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi zvelebil; koňa i s jeho jazd­com hodil do mora.

Evanjelický

21 Mária im od­povedala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil, kone a jazd­cov vr­hol do mora.

Ekumenický

21 Mir­jam im pred­spevovala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil! Koňa i jeho jazd­ca zmietol do mora.

Bible21

21 Mi­ri­am jim předzpěvovala: „Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezd­cem­smetl do moře!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček