Ekumenický2. Mojžišova15,20

2. Mojžišova 15:20

Exodus

Prorokyňa Mir­jam, Áronova ses­tra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všet­ky ženy, tan­covali a bub­novali.


Verš v kontexte

19 Keď totiž faraónove kone s bojovými voz­mi a jazd­cami vošli do mora, Hos­podin ich za­plavil vodou; Iz­raeliti však prešli stredom mora po suchu. 20 Prorokyňa Mir­jam, Áronova ses­tra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všet­ky ženy, tan­covali a bub­novali. 21 Mir­jam im pred­spevovala: Spievaj­te Hos­podinovi, lebo sa veľmi pre­slávil! Koňa i jeho jazd­ca zmietol do mora.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

20 A Mária, prorokyňa, ses­tra Áronova, vzala bubon do svojej ruky, a vy­šly za ňou všet­ky ženy s bub­nami a v kolotan­coch.

Evanjelický

20 Prorokyňa Mária, ses­tra Áronova, vzala do ruky bubon, za ňou vy­šli všet­ky ženy s bub­nami v chorovode.

Ekumenický

20 Prorokyňa Mir­jam, Áronova ses­tra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všet­ky ženy, tan­covali a bub­novali.

Bible21

20 Áro­nova sest­ra, pro­ro­kyně Mi­ri­am, teh­dy vza­la do ruky tam­burínu a všech­ny že­ny s tam­burína­mi šly za ní a tanči­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček