Ekumenický2. Mojžišova15,19

2. Mojžišova 15:19

Exodus

Keď totiž faraónove kone s bojovými voz­mi a jazd­cami vošli do mora, Hos­podin ich za­plavil vodou; Iz­raeliti však prešli stredom mora po suchu.


Verš v kontexte

18 Hos­podin kraľuje naveky a navždy. 19 Keď totiž faraónove kone s bojovými voz­mi a jazd­cami vošli do mora, Hos­podin ich za­plavil vodou; Iz­raeliti však prešli stredom mora po suchu. 20 Prorokyňa Mir­jam, Áronova ses­tra, vzala do ruky bubon a za ňou šli všet­ky ženy, tan­covali a bub­novali.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo kone fara­onove s jeho voz­mi a s jeho jazd­cami vošly do mora, a Hos­podin ob­rátil na nich vody mora, ale synovia Iz­raelovi išli po suchu, stredom mora.

Evanjelický

19 Lebo keď kone faraónove s voz­mi i jazd­cami vošli do mora, Hos­podin vrátil na nich mor­ské vody; Iz­rael­ci však prešli po suchu pros­tried­kom mora.

Ekumenický

19 Keď totiž faraónove kone s bojovými voz­mi a jazd­cami vošli do mora, Hos­podin ich za­plavil vodou; Iz­raeliti však prešli stredom mora po suchu.

Bible21

19 Když fa­rao­novi koně i s vozy a jezd­ci veš­li do moře, Hos­po­din je za­va­lil spoustou vod, ale synové Iz­rae­le pro­š­li pro­středkem moře su­chou no­hou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček