Ekumenický2. Mojžišova15,11

2. Mojžišova 15:11

Exodus

Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hos­podin? Kto sa ti vy­rov­ná velebou svätos­ti? Divo­tvor­ca hroz­ný, hoden všet­kej chvály?


Verš v kontexte

10 Za­dul si svojím dychom, zalialo ich more, po­topili sa ako olovo v mohutných vodách. 11 Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hos­podin? Kto sa ti vy­rov­ná velebou svätos­ti? Divo­tvor­ca hroz­ný, hoden všet­kej chvály? 12 Vy­strel si pravicu, zem ich po­hl­tila.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto je tebe podob­ný medzi sil­nými, ó, Hos­podine? ! Kto taký veličen­stvený v svätos­ti jako ty? ! Strašný vo chválach, činiaci divy!

Evanjelický

11 Hos­podine, kto je medzi boh­mi rov­ný Tebe? Kto je tak ako Ty veleb­ný v svätos­ti, hroz­ný v sláv­nych činoch a robiaci zá­zraky?

Ekumenický

11 Kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hos­podin? Kto sa ti vy­rov­ná velebou svätos­ti? Divo­tvor­ca hroz­ný, hoden všet­kej chvály?

Bible21

11 Kdo je jako ty mezi bo­hy, Hospodine? Kdo je jako ty – mo­hutný ve svatosti, úžasný ve chvalách, ko­nající divy?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček