Ekumenický2. Mojžišova14,7

2. Mojžišova 14:7

Exodus

Vzal so sebou šesťs­to vy­braných bojových vozov a všet­ky egypt­ské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojov­níci.


Verš v kontexte

6 Faraón dal za­priah­nuť do svoj­ho bojového voza a svoj ľud vzal so sebou. 7 Vzal so sebou šesťs­to vy­braných bojových vozov a všet­ky egypt­ské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojov­níci. 8 Hos­podin za­tvr­dil srd­ce faraóna, egypt­ského kráľa, a on prena­sledoval Iz­raelitov. Iz­raeliti však smelo od­chádzali.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 A vzal šesťs­to vy­braných vozov a všet­ky egypt­ské vozy i po­voz­ných bojov­níkov rytier­skych na ne na všet­ky.

Evanjelický

7 Vzal šesťs­to vy­braných vozov a všet­ky egypt­ské vozy; na každom boli vy­nikajúci bojov­níci.

Ekumenický

7 Vzal so sebou šesťs­to vy­braných bojových vozov a všet­ky egypt­ské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojov­níci.

Bible21

7 vzal šest set vy­braných vozů a všech­ny ostatní vozy Egyp­ta a na každém tři jezd­ce.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček