Ekumenický2. Mojžišova14,26

2. Mojžišova 14:26

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov.


Verš v kontexte

25 Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou moh­li na­predovať. Egypťania hovorili: Utekaj­me pred Iz­raelit­mi, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egyp­tu. 26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov. 27 Mojžiš vy­strel ruku nad more a to sa nad­ránom vrátilo na svoje mies­to. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hos­podin ich zalial vl­nami upro­stred mora.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

26 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na more, aby sa na­vrátily vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Evanjelický

26 I riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazd­cov.

Ekumenický

26 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich bojové vozy a jazd­cov.

Bible21

26 Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí zpět – na Egypťa­ny, na je­jich vozy i je­jich jezdce.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček