Ekumenický2. Mojžišova14,24

2. Mojžišova 14:24

Exodus

V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku.


Verš v kontexte

23 Egypťania ich prena­sledovali. Všet­ky faraónove kone, bojové vozy a jazd­ci sa vr­h­li za nimi do­pro­stred mora. 24 V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku. 25 Spôsobil, že sa im z bojových vozov uvoľnili kolesá, takže len s veľkou námahou moh­li na­predovať. Egypťania hovorili: Utekaj­me pred Iz­raelit­mi, lebo Hos­podin bojuje za nich proti Egyp­tu.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom stalo sa za ran­nej stráže: Hos­podin po­hliadol na voj­sko Egypťanov zo stĺpu ohňa a ob­laku a zmiatol voj­sko Egypťanov.

Evanjelický

24 Za ran­nej stráže Hos­podin v oh­nivom a ob­lakovom stĺpe po­zrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egypt­skom tábore,

Ekumenický

24 V čase ran­nej stráže sa však Hos­podin po­zrel na tábor Egypťanov z ohnivého a ob­lačného stĺpa a uviedol ich do zmät­ku.

Bible21

24 K ránu pak Hos­po­din shlé­dl z oh­nivého a ob­la­kového slou­pu na tá­bor Egypťanů a uvr­hl egyptský tá­bor do zmatku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček