Ekumenický2. Mojžišova14,21

2. Mojžišova 14:21

Exodus

Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin po celú noc za­háňal more prud­kým východ­ným vet­rom a vy­sušil ho. Voda sa ro­z­dvojila.


Verš v kontexte

20 Tak­to sa do­stal medzi tábor egypt­ský a iz­rael­ský. Ob­lak bol na jed­nej strane tem­ný a na druhej os­vecoval noc, takže sa po celú noc ne­moh­li pri­blížiť jed­ni k druhým. 21 Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin po celú noc za­háňal more prud­kým východ­ným vet­rom a vy­sušil ho. Voda sa ro­z­dvojila. 22 Iz­raeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ich ľavej i pravej strane.

späť na 2. Mojžišova, 14

Príbuzné preklady Roháček

21 A Mojžiš vy­strel svoju ruku na more. A Hos­podin hnal more východ­ným vet­rom sil­ným cez celú noc, a ob­rátil more na sušinu, a rozs­túpily sa vody.

Evanjelický

21 Po­tom Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin za­háňal more sil­ným východ­ným vet­rom celú noc, vy­sušil more a vody sa roz­delili.

Ekumenický

21 Mojžiš vy­strel ruku nad more a Hos­podin po celú noc za­háňal more prud­kým východ­ným vet­rom a vy­sušil ho. Voda sa ro­z­dvojila.

Bible21

21 Mo­jžíš pak na­přáhl ruku nad moře a Hos­po­din se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul ce­lou noc, až se z moře sta­la souš. Vody se ro­ze­stou­pi­ly

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček