Ekumenický2. Mojžišova13,8

2. Mojžišova 13:8

Exodus

V ten deň to svoj­mu synovi vy­svet­líš tak­to: To je za to, čo mi pre­ukázal Hos­podin, keď som vy­chádzal z Egypta.


Verš v kontexte

7 Nek­vasené chleby sa budú jesť sedem dní. Nič kvasené sa ne­smie u teba náj­sť. Na celom tvojom území sa ne­smie ob­javiť nič kys­nuté. 8 V ten deň to svoj­mu synovi vy­svet­líš tak­to: To je za to, čo mi pre­ukázal Hos­podin, keď som vy­chádzal z Egypta. 9 Budeš to mať ako znamenie na svojej ruke, ako pamät­ný znak medzi svojimi očami, aby Hos­podinov zákon zo­stal v tvojich ús­tach, lebo Hos­podin ťa moc­nou rukou vy­viedol z Egypta.

späť na 2. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

8 A oznámiš toho dňa svoj­mu synovi a po­vieš: To je pre to, čo mi učinil Hos­podin, keď som išiel z Egyp­ta.

Evanjelický

8 V ten deň oznám svoj­mu synovi: To je ako dô­sledok toho, čo učinil Hos­podin so mnou, keď som vy­chádzal z Egyp­ta.

Ekumenický

8 V ten deň to svoj­mu synovi vy­svet­líš tak­to: To je za to, čo mi pre­ukázal Hos­podin, keď som vy­chádzal z Egypta.

Bible21

8 V ten den řekneš svým dě­tem: ‚To kvů­li to­mu, co pro mě udělal Hos­po­din, když jsem vy­cházel z Egypta.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček