Ekumenický2. Mojžišova13,7

2. Mojžišova 13:7

Exodus

Nek­vasené chleby sa budú jesť sedem dní. Nič kvasené sa ne­smie u teba náj­sť. Na celom tvojom území sa ne­smie ob­javiť nič kys­nuté.


Verš v kontexte

6 Sedem dní budeš jesť nek­vasené chleby a sied­my deň bude sláv­nosť na počesť Hos­podina. 7 Nek­vasené chleby sa budú jesť sedem dní. Nič kvasené sa ne­smie u teba náj­sť. Na celom tvojom území sa ne­smie ob­javiť nič kys­nuté. 8 V ten deň to svoj­mu synovi vy­svet­líš tak­to: To je za to, čo mi pre­ukázal Hos­podin, keď som vy­chádzal z Egypta.

späť na 2. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 Nek­vasené chleby sa budú jesť tých sedem dní, a nebude u teba vidieť ničoho kvaseného, ani nebude u teba vidieť kvasu vo všet­kých tvojich krajoch!

Evanjelický

7 Sedem dní sa budú jesť nek­vasené chleby; ne­smie sa ob­javiť u teba nič kvaseného a ne­smie sa ob­javiť u teba kvas na celom tvojom území.

Ekumenický

7 Nek­vasené chleby sa budú jesť sedem dní. Nič kvasené sa ne­smie u teba náj­sť. Na celom tvojom území sa ne­smie ob­javiť nič kys­nuté.

Bible21

7 Po sedm dní se bu­dou jíst ne­kvašené chle­by. Ne­vy­s­kytne se u tebe nic kvašeného, na ce­lém tvém území se ne­vy­s­kytne kvas.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček