Ekumenický2. Mojžišova13,12

2. Mojžišova 13:12

Exodus

všet­ko, čo ot­vára mater­ské lono, dáš Hos­podinovi, aj pr­vorodeného zo svoj­ho dobyt­ka. Všet­ko, čo budeš mať mužs­kého rodu, bude pat­riť Hos­podinovi.


Verš v kontexte

11 Keď ťa Hos­podin pri­vedie do krajiny Kanaánčanov, ako to pod prísahou sľúbil tebe a tvojim ot­com, keď ti ju dá, 12 všet­ko, čo ot­vára mater­ské lono, dáš Hos­podinovi, aj pr­vorodeného zo svoj­ho dobyt­ka. Všet­ko, čo budeš mať mužs­kého rodu, bude pat­riť Hos­podinovi. 13 Každého pr­vorodeného osla vy­kúpiš ov­cou. Keby si ho ne­mohol vy­kúpiť, zlomíš mu šiju. Musíš však vy­kúpiť každého pr­vorodeného zo svojich synov.

späť na 2. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

12 že od­delíš všet­ko to, čo ot­vára život, Hos­podinovi, ako aj každý, život ot­várajúci plod hoviad, ktorý budeš mať, mužs­kého, po­hlavia, bude Hospodinovi.

Evanjelický

12 od­delíš Hos­podinovi všet­ko, čo ot­vára materin­ský život, každý pr­vorodený plod dobyt­ka; čo bude mužs­kého po­hlavia, bude pat­riť Hos­podinovi.

Ekumenický

12 všet­ko, čo ot­vára mater­ské lono, dáš Hos­podinovi, aj pr­vorodeného zo svoj­ho dobyt­ka. Všet­ko, čo budeš mať mužs­kého rodu, bude pat­riť Hos­podinovi.

Bible21

12 teh­dy od­dělíš vše, co ot­vírá lůno, pro Hos­po­di­na. Sam­ci z každého prvního vrhu tvého do­bytka patří Hos­po­di­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček