Ekumenický2. Mojžišova11,6

2. Mojžišova 11:6

Exodus

Po celom Egyp­te sa bude ozývať veľký nárek, akého do­siaľ nebolo a ani nebude.


Verš v kontexte

5 V Egypte zo­mrú všet­ci pr­vorodení od faraónov­ho pr­vorodeného syna, ktorý má za­sad­núť na trón, až po pr­vorodeného syna ot­rokyne, ktorá je pri žar­nove, ako aj všet­ko pr­vorodené z dobytka. 6 Po celom Egyp­te sa bude ozývať veľký nárek, akého do­siaľ nebolo a ani nebude. 7 Na nijakého Iz­raelitu ani len pes nezašteká — ani na človeka, ani na dobytča — aby ste po­znali, že Hos­podin robí roz­diel medzi Egyp­tom a Iz­raelom.

späť na 2. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A bude veľký krik po celej zemi Egypt­skej, akého ešte nebolo, a jakého ani viacej nebude.

Evanjelický

6 Po celom Egyp­te bude veľké bedákanie akého ešte nebolo, ani viacej nebude.

Ekumenický

6 Po celom Egyp­te sa bude ozývať veľký nárek, akého do­siaľ nebolo a ani nebude.

Bible21

6 Po ce­lém Egyptě pro­pukne hroz­ný nářek, ne­srovna­telný s ničím, co kdy bylo nebo bu­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček