Ekumenický2. Mojžišova11,4

2. Mojžišova 11:4

Exodus

Po­tom Mojžiš po­vedal: Hos­podin hovorí: O polnoci prej­dem Egyp­tom.


Verš v kontexte

3 Hos­podin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Mojžiša si totiž v Egypte mimoriad­ne vážili faraónovi služob­níci i jeho ľud. 4 Po­tom Mojžiš po­vedal: Hos­podin hovorí: O polnoci prej­dem Egyp­tom. 5 V Egypte zo­mrú všet­ci pr­vorodení od faraónov­ho pr­vorodeného syna, ktorý má za­sad­núť na trón, až po pr­vorodeného syna ot­rokyne, ktorá je pri žar­nove, ako aj všet­ko pr­vorodené z dobytka.

späť na 2. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

4 A Mojžiš riekol: Tak­to hovorí Hos­podin: Okolo pol­noci vy­j­dem a prej­dem stredom Egyp­ta.

Evanjelický

4 Mojžiš po­vedal: Tak­to hovorí Hos­podin: O pol­noci pôj­dem cez Egypt:

Ekumenický

4 Po­tom Mojžiš po­vedal: Hos­podin hovorí: O polnoci prej­dem Egyp­tom.

Bible21

4 Mo­jžíš pak fa­rao­novi ře­kl: „Tak­to praví Hos­po­din: ‚O půlno­ci pro­jdu Egyp­tem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček