Ekumenický2. Mojžišova10,5

2. Mojžišova 10:5

Exodus

Po­kryjú zem, takže ju nebude možno vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zo­stal po ľadov­ci, a na poli po­obžierajú všet­ky pučiace stromy.


Verš v kontexte

4 Ak sa budeš zdráhať pre­pus­tiť môj ľud, už zaj­tra pošlem na tvoje územie kobyl­ky. 5 Po­kryjú zem, takže ju nebude možno vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zo­stal po ľadov­ci, a na poli po­obžierajú všet­ky pučiace stromy. 6 Na­pl­nia tvoje domy, domy všet­kých tvojich služob­níkov i domy všet­kých Egypťanov. Niečo také ne­videli ani tvoji ot­covia, ani tvoji dedovia od­vtedy, čo boli na zemi, až do­dnes. Po­tom sa Mojžiš ob­rátil a od­išiel od faraóna.

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

5 A po­kryjú po­vrch zeme, takže nebude možné vidieť zem, a požerú os­tat­né, čo unik­lo, to, čo vám po­zos­talo po ľadov­ci, a obžerú všet­ky stromy, ktoré vám pučia na poli.

Evanjelický

5 tie po­kryjú po­vrch zeme, takže nebude možné vidieť zem; i zožerú zvyšky, čo vám os­tali po krupobití, a obžerú všet­ky vaše pučiace stromy na poli.

Ekumenický

5 Po­kryjú zem, takže ju nebude možno vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zo­stal po ľadov­ci, a na poli po­obžierajú všet­ky pučiace stromy.

Bible21

5 Pokryjí každý kou­sek země tak, že země ani ne­bu­de vi­dět! Seže­rou zby­tek to­ho, co se za­chráni­lo, vše, co vám zbylo po tom krupo­bi­tí, ože­rou i všech­ny stro­my, které vám raší na po­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček