Ekumenický2. Mojžišova10,26

2. Mojžišova 10:26

Exodus

S nami pôj­du aj naše stáda; nezos­tane tu ani kopyto, lebo z nich si vy­berieme, čo bude po­treb­né na službu Hos­podinovi, nášmu Bohu. My ešte ne­vieme, čo treba obetovať Hos­podinovi, kým ta ne­prídeme.


Verš v kontexte

25 Mojžiš od­povedal: Ty sám nám musíš dať, čo po­trebujeme na obety s hostinou a na spaľované obety, aby sme ich prinies­li Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. 26 S nami pôj­du aj naše stáda; nezos­tane tu ani kopyto, lebo z nich si vy­berieme, čo bude po­treb­né na službu Hos­podinovi, nášmu Bohu. My ešte ne­vieme, čo treba obetovať Hos­podinovi, kým ta ne­prídeme. 27 Hos­podin však za­tvr­dil srd­ce faraóna a ten ich nech­cel pre­pus­tiť.

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Aj náš dobytok poj­de s na­mi. Nezos­tane tu ani kopyta, lebo z toho vez­meme, aby sme slúžili Hos­podinovi, svoj­mu Bohu. A my ani nevieme, čím budeme slúžiť Hos­podinovi, do­kiaľ ta ne­prij­deme.

Evanjelický

26 I naše stáda pôj­du s nami a nezos­tane tu ani kopyto, lebo z nich vy­berieme, aby sme slúžili Hos­podinovi, nášmu Bohu; my sami ešte ne­vieme, čím budeme slúžiť Hos­podinovi, kým tam ne­prídeme.

Ekumenický

26 S nami pôj­du aj naše stáda; nezos­tane tu ani kopyto, lebo z nich si vy­berieme, čo bude po­treb­né na službu Hos­podinovi, nášmu Bohu. My ešte ne­vieme, čo treba obetovať Hos­podinovi, kým ta ne­prídeme.

Bible21

26 Náš do­by­tek půjde s ná­mi – ne­zůstane tu ani kopyto. Bu­de­me z nich brát, co bude po­tře­ba ke službě Hos­po­di­nu, naše­mu Bo­hu. Než tam ale do­jde­me, ne­ví­me, co bude ke službě Hos­po­di­nu potřeba.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček