Ekumenický2. Mojžišova10,22

2. Mojžišova 10:22

Exodus

Mojžiš vy­strel ruku k nebu a v celom Egyp­te na­stala tri dni trvajúca hus­tá tma.


Verš v kontexte

21 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku k nebu a na Egypt doľah­ne taká hus­tá tma, že sa bude dať na­hmatať. 22 Mojžiš vy­strel ruku k nebu a v celom Egyp­te na­stala tri dni trvajúca hus­tá tma. 23 Ľudia sa na­vzájom ne­videli; tri dni sa ni­kto ne­od­vážil po­hnúť z miesta. Tam však, kde bývali Iz­raeliti, bolo svet­lo.

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

22 Vtedy vy­strel Mojžiš svoju ruku k nebesiam, a po­vs­tala hus­tá tma po celej zemi Egypt­skej, k­torá trvala tri dni.

Evanjelický

22 Vtedy Mojžiš vy­strel ruku k nebesiam a tri dni bola hus­tá tma po celom Egyp­te.

Ekumenický

22 Mojžiš vy­strel ruku k nebu a v celom Egyp­te na­stala tri dni trvajúca hus­tá tma.

Bible21

22 Mo­jžíš tedy na­přáhl ruku k nebi a na ce­lou egyptskou zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trva­la,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček