Ekumenický2. Mojžišova10,12

2. Mojžišova 10:12

Exodus

Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobyl­ky a požrali v krajine všet­ky byliny zeme, všet­ko, čo zo­stalo po ľadov­ci.


Verš v kontexte

11 Nie tak! Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hos­podinovi. Veď to ste chceli. S tým ich vy­hnali od faraóna. 12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobyl­ky a požrali v krajine všet­ky byliny zeme, všet­ko, čo zo­stalo po ľadov­ci. 13 Mojžiš zo­dvihol palicu nad Egypt a Hos­podin pri­hnal na krajinu východ­ný vietor, ktorý dul po celý deň a celú noc. Ráno východ­ný vietor pri­vial kobyl­ky.

späť na 2. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 A Hos­podin riekol Mojžišovi: Vy­stri svoju ruku na Egypt­skú zem pre kobyl­ky, aby vy­šly na Egypt­skú zem a požerú všet­ku bylinu zeme, všet­ko, čo ešte zanechal ľadovec.

Evanjelický

12 Po­tom riekol Hos­podin Mojžišovi: Vy­stri ruku nad Egypt, nech vy­j­dú na ňu kobyl­ky a zožerú všet­ku bylinu tej­to krajiny a všet­ko, čo os­talo po krupobití.

Ekumenický

12 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Vy­stri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobyl­ky a požrali v krajine všet­ky byliny zeme, všet­ko, čo zo­stalo po ľadov­ci.

Bible21

12 Teh­dy Hos­po­din Mo­jžíšovi ře­kl: „Na­přáhni ruku na egyptskou zem, ať na ni při­jdou ko­bylky a seže­rou všech­ny rost­li­ny v zemi – vše, co zbylo po tom krupobití.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček