Ekumenický2. Mojžišova1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

2. Mojžišova 1:3

Exodus

Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;


Verš v kontexte

2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; 3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín; 4 Dán, Naf­táli, Gád a Ašér.

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Izachár, Za­bulon a Ben­jamin,

Evanjelický

3 Jis­sáchár, Zebulún a Ben­jamín,

Ekumenický

3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;

Bible21

3 Isa­char, Za­bulon a Ben­jamín,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček