Ekumenický2. Mojžišova1,1

2. Mojžišova 1:1

Exodus

Toto sú mená synov Iz­raela, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta. Každý prišiel so svojou rodinou:


Verš v kontexte

1 Toto sú mená synov Iz­raela, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta. Každý prišiel so svojou rodinou: 2 Rúben, Šimeón, Lévi a Júda; 3 Jis­sákar, Zebúlun a Ben­jamín;

späť na 2. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto sú mená synov Iz­raelových, ktorí prišli do Egyp­ta s Jakobom. Každý prišiel so svojím domom.

Evanjelický

1 Toto sú mená Iz­rael­cov, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta; každý prišiel so svojou rodinou:

Ekumenický

1 Toto sú mená synov Iz­raela, ktorí prišli s Jákobom do Egyp­ta. Každý prišiel so svojou rodinou:

Bible21

1 Toto jsou jmé­na Iz­rae­li­tů, kteří s Jáko­bem přiš­li do Egyp­ta, každý se svou ro­di­nou:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček