EkumenickýEster9,8

Ester 9:8

Póratu, Adal­ju, Arídatu,


Verš v kontexte

7 Aj Peršan­dátu, Dal­fóna, As­páta, 8 Póratu, Adal­ju, Arídatu, 9 Par­maštu, Arísaja, Arídaja a Vaj­zátu,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Poráta, Adalia a Aridata,

Evanjelický

8 a Pórátu, Adal­ju, Arídátu

Ekumenický

8 Póratu, Adal­ju, Arídatu,

Bible21

8 Porata, Adalia, Ari­da­ta,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček