EkumenickýEster9,5

Ester 9:5

Židia po­bili všet­kých svojich ne­priateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim ne­priateľom, čo sa im za­chcelo.


Verš v kontexte

4 Mor­dochaj mal veľký vplyv v kráľovskom paláci a po­vesť o ňom sa roz­nies­la po všet­kých krajinách, pre­tože Mor­dochaj nadobúdal stále väčší vplyv. 5 Židia po­bili všet­kých svojich ne­priateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim ne­priateľom, čo sa im za­chcelo. 6 V pevnosti Šúšanu Židia po­v­raždili päťs­to mužov.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 A Židia uderili na všet­kých svojich ne­priateľov bijúc ich mečom, vraždiac a hubiac a tak urobili tým, ktorí ich nenávideli, po svojej vôli.

Evanjelický

5 Židia bili všet­kých svojich ne­priateľov mečom; za­bíjali a hubili; urobili so svojimi ne­priateľmi, čo chceli.

Ekumenický

5 Židia po­bili všet­kých svojich ne­priateľov: bili ich mečom a hubili. Urobili svojim ne­priateľom, čo sa im za­chcelo.

Bible21

5 Ži­dé udeři­li na všech­ny své ne­přá­te­le mečem. Při té řeži a zhou­bě naloži­li se svý­mi pro­tivníky, jak se jim za­ch­tělo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček