EkumenickýEster9,26

Ester 9:26

Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili.


Verš v kontexte

25 Keď však Es­ter vstúpila pred kráľa, ten dal roz­kaz, do­kon­ca písom­ne, aby zmenil jeho zlý zámer, ktorý os­noval proti Židom, aby sa ob­rátil proti ne­mu, aby obesili jeho i jeho synov na šibenici. 26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili. 27 Židia to prijali ako po­vin­nosť a odo­vzdali to i svoj­mu po­tom­stvu a všet­kým, čo sa k nim pri­pojili, že ne­pres­tanú tak robiť každý rok v tých dvoch dňoch podľa plat­ného pred­pisu a v ustanovenom čase, ako bolo za­písané.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

26 Pre­to po­menovali tie dni Púrim podľa mena púr. A preto pre všet­ky slová toho lis­tu, a preto, čo videli pri tom, a čo ich bolo stih­lo,

Evanjelický

26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrím podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, čo videli a čo sa im stalo,

Ekumenický

26 Pre­to na­zvali tieto dni Púrim podľa slova púr; podľa všet­kých slov toh­to lis­tu, podľa toho, ako to videli a prežili.

Bible21

26 Pro­to se těm dnům říká pu­rim, od toho slova pur. Kvůli vše­mu, co je za­psáno v této listině, co sami za­ži­li a co se jim vy­právělo,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček