EkumenickýEster9,22

Ester 9:22

každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných.


Verš v kontexte

21 aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca 22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných. 23 Tak teda Židia prijali ako zvyk to, čo začali robiť, a to, čo im na­písal Mor­dochaj.

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

22 podľa dní, v ktorých mali Židia už po­koj od svojich ne­priateľov a podľa mesiaca, ktorý sa im ob­rátil z trápenia duše na radosť a zo smút­ku na dob­rý deň, aby ich svätili jako dni hodu a rados­ti a aby si na­vzájom po­sielali pôcty, čias­t­ky s­láv­nost­ného pokrmu, a dary chudob­ným.

Evanjelický

22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok. Aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti, vzájom­ného po­sielania si darov i darov pre chudob­ných.

Ekumenický

22 každý rok ako dni, v ktorých sa Židia zbavili svojich ne­priateľov, a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žiaľu na radosť a zo smút­ku na sviatok, — aby ich svätili ako dni hodovania a rados­ti a vzájom­ného ob­darúvania sa a ob­darovania chudob­ných.

Bible21

22 V tyto dny si Ži­dé zjedna­li klid od svých ne­přá­tel; v tom­to měsíci se je­jich žal pro­měnil v ra­dost a smu­tek ve svá­tek. Pro­to mají v tyto dny pořádat hody a ve­se­lice, navzájem si po­sílat výs­lužku a dávat dárky chudým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček