EkumenickýEster9,20

Ester 9:20

Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným,


Verš v kontexte

19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary. 20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným, 21 aby ich za­viazal sláviť š­tr­nás­ty deň mesiaca ádara a pät­nás­ty deň toho mesiaca

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

20 A Mar­doche­us opísal tieto veci a po­slal lis­ty ku všet­kým Židom, ktorí boli k­dekoľvek po všet­kých krajinách kráľa Ahas­vera, blíz­kym i ďalekým,

Evanjelický

20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých provin­ciách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným.

Ekumenický

20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným,

Bible21

20 Mor­de­chaj všech­ny tyto věci sepsal a všem Ži­dům ve všech pro­vin­ciích krále Xer­xe, blízkým i vzdáleným, ro­ze­s­lal lis­ty,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček