EkumenickýEster9,19

Ester 9:19

Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary.


Verš v kontexte

18 Židia v Šúšane sa zhromaždili trinás­teho dňa toho mesiaca aj š­tr­nás­teho dňa toho mesiaca a pät­nás­teho dňa toho mesiaca od­počívali. Urobili si ho dňom hodovania a rados­ti. 19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary. 20 Po­tom Mor­dochaj spísal všet­ky tieto udalos­ti a rozo­slal lis­tiny všet­kým Židom vo všet­kých krajinách kráľa Ahas­véra, blíz­kym i vzdialeným,

späť na Ester, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Pre­to Židia, obyvatelia dedín, ktorí bývajú v ne­oh­radených mes­tách, svätia š­tr­nás­ty deň mesiaca adara jako deň radosti a hodu a jako dobrý deň, to jest sviatok, a po­sielajú jed­ni druhým čias­t­ky pokrmov.

Evanjelický

19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú vo vidiec­kych mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, a na­vzájom si vtedy po­sielajú dary.

Ekumenický

19 Pre­to rozp­týlení Židia, ktorí bývajú v odľahlých mes­tách, slávia š­tr­nás­ty deň mesiaca adár s radosťou a hodovaním ako sviatočný deň, v ktorý si na­vzájom po­sielajú dary.

Bible21

19 A pro­to ven­kovští Ži­dé, kteří ne­byd­lí v hrazených měs­tech, pořádají ve­se­lice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce ada­ru a navzájem si po­sílají výs­lužku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček